Senaste

EN BÄSTIS FÖR ALLT FRÅN BAGARE TILL BYGGARE

Reino Vierelä är företagaren som provat sig fram. Efter att ha varit aktiv som entreprenör i flera ndra branscher landade Reino som yrkeshandlare i Goshkedjan 2012 - Entreprenörskap handlar framför allt om att våga kasta sig ut och tro på sina idéer, säger Reino Vierelä, på TRM Trading AB. TEXT: ANDREAS THUNHOLM FOTO: GOSH

ÄR DU EN INTRESSANT ARBETSGIVARE?

Eller arbetar du på en attraktiv arbetsplats? Employer branding handlar i korthet om arbetet att göra varumärket (företaget) till en intressant och attraktiv arbetsplats. TEXT: IRENÉ FALKBRINK NORRMAN FOTO: MARTINA WÄRENFELDT

”ETT AV VÄRLDENS MEST MILJÖVÄNLIGA TRANSFERTRYCKERIER”

Gosh nya samarbete med Europas snabbast växande producent av värmetransfer är ett stort steg framåt, såväl aärsmässigt som för miljön. – Vårt gemensamma miljöengagemang på Hot Screen har legat till grund för hela vår nya anläggning. Både arbetsmiljö, miljöpåverkan samt hållbarhet är lika viktiga påpekar VD Fredrik Skanselid. Foto: Örjan Karlsson

KONSTEN ATT SE IN I FRAMTIDEN

I takt med ökad medvetenhet hos kunderna höjs kraven ständigt för Goshpartnern Ejendals produktutvecklare. - Det är kul att kundernas kunskap och synpunkter på skyddsskor hela tiden ökar. Det gör att vi behöver vara alerta och framåtskridande, sager Juho Järvinen, produktchef på Ejendals Suomis skyddsskor. Foto: Ejendals

Nummer

Gosh Magazine nr 3

Gosh Magazine

Publicerad: 27 juli 2018
Gosh Magazine nr 4

Gosh Magazine

Publicerad: 27 juli 2018
Gosh Magazine nr 5

Gosh Magazine

Publicerad: 31 maj 2018
Gosh Magazine nr 6

Gosh Magazine

Publicerad: 16 mars 2018
Gosh Magazine nr 7

Gosh Magazine

Publicerad: 2 mars 2018

Häng med på vår resa!