Kassa (0 kr)

Varukorg

Stäng
Du har ingenting i din varukorg

Rekrytering av ny inköpsfunktion på Gosh AB

Gosh-kedjan är en frivillig kedja med 37 butiker anslutna med fokus på yrkeskläder, skor, handskar, profilprodukter samt tekniskt personligt skydd (PPE). Kedjan jobbar med en portfölj av ca 30 varumärken med några av de största leverantörerna i branschen. Gosh-kedjan agerar inom B2B och vi har kommit långt i vår utveckling men vill fortsätta stärka upp vår starka grupp med ett nytt greppkring kedjans sortiment. Vi är ett tajt litet team centralt som jobbar tätt ihop, nu söker vi en ny engagerad person till vårt team som ska strukturera upp kedjans produktsortiment.

Är du rätt person för uppdraget? Tveka inte att höra av dig till oss!

Gosh-kedjan är i en fas där vi behöver skapa struktur och förbättring kring vårt erbjudande gällande kedjans produktutbud. Vi behöver skapa tillväxt och lojalitet inom kedjan med en tydlig strategi kring Gosh sortiment och kedjans leverantörer (varumärken). Vi behöver även stärka upp de centrala avtalen och förhandlingshantering på produktnivå. Detta ska i sin tur stärka upp samarbetet mellan Gosh HQ, dess medlemmar och leverantörer. Detta är en ny roll på Gosh-kedjans centrala kontor i Stockholm. Med utökade resurser på inköpssidan skapar det lönsamhet hos våra medlemmar med starka villkor, samtidigt som leverantörerna ökar sina volymer och samarbetet stärks mellan samtliga parter tillsammans ut motslutkund. Är du rätt person finns det stora utvecklingsmöjligheter.

Personlighet och erfarenhet
Vi letar efter en erfaren person med inköpsbakgrund primärt från B2B-sektorn, ca 3-5 år. Erfarenhet från yrkeskläder och profilprodukter är en fördel, men personen kan också komma från t ex byggsektorn eller annan installationsverksamhet. Önskvärt men inget krav också är erfarenhet av egen import och utveckling av egna varor (EMV). Har personen jobbat inom eller mot en kedjekonstellation tidigare är det en merit. Det är även viktigt att man gör rollen att bli sin egen och är självgående. Personen bör ha god kännedom kring frågor som produktmix, prissättning och förhandling. Personen vi söker ska vara självgående, god känsla för goda samarbeten och partnerskap och inte vara rädd för att driva projekt.

Arbetet utgår från Stockholm samt kräver en del resor i olika perioder.

Primära uppgifter
- I samråd med kedjans olika produkt- och varuråd arbeta fram och löpande uppdatera en för medlemmarna väl anpassad sortimentstrategi för Gosh-kedjan
- Förhandla nya och skriva om avtal med leverantörer (både nya och befintliga), både vad gäller grundvillkor för medlemmar och centralen men även på produkt/artikelnivå förkedjesortimentet
- Löpande hålla sig ajour med leverantörsmarknaden, identifiera nya produkttrender mm
- Skapa en tydlig sortimentsstruktur med bassortiment, tilläggssortiment, nyhetssortiment mm
- Påbörja en successiv utveckling av egna varumärken (EMV)
- Utveckla en gemensam prissättningsstrategi för hela kedjan
- Arbeta med att successivt effektivisera logistikflödet inom kedjan
- Ansvara för att medlemmarna har tillgång till korrekt pris- och artikelinformation

Målbild
- Skapa en högre inköpslojalitet mot kedjans avtalsleverantörer
- Skapa ökad lönsamhet hos Gosh medlemmar genom rätt inköpspriser
- Strukturera upp och effektivisera Gosh-kedjans sortiments- och varuförsörjningsarbete
- Skapa en bättre relation med våra leverantörer och höja deras volymer
- Öka de centrala intäkterna hos Gosh AB och därmed bidra till en mer balanserad och stabil affärsmodell som stärker kedjans erbjudande till samtliga samarbetspartners

Personliga egenskaper
Personen bör vara prestigelös och bra på att skapa och vidmakthålla relationer, både mot leverantörsledet som kedjans ägare och medlemmar. Det måste finnas förståelse för de speciella arbetsförhållanden som råder inom en frivillig kedja som Gosh.Vi förutsätter en god erfarenhet av förhandling samt att personen är van att arbeta i bla Excell.

Kontakt
För att söka tjänsten eller för mer information kring tjänsten kontakta Gosh HQ. För att söka märk din ansökan med: Inköpsfunktion Goshkedjan och maila till info@gosh.nu, du kan även hitta mer info om Gosh här på vår hemsida. Skicka in din ansökan senast 15 FEBRUARI 2018

Se annonsen i PDF